Hjem

GENERALFORSAMLING 

i Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund

Torsdag den 22. februar 2024 kl. 19.00 i FritidsCentret, lok. 2


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent.


2.Formandens beretning.


3.Indkomne forslag.


4.Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for 2024. Herunder fastlæggelse af kontingent.


5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


6.Valg af revisorer og revisorsuppleanter.


7.Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til grundejerforeninggkl@gmail.com senest 10. januarManglende gadebelysning

Som I sikkert alle har bemærket, har vi i øjeblikket ingen gadebelysning.

Vi har været i kontakt med kommunen, som oplyser, at det skyldes, at et vejbelysningsskab står under vand og derfor ikke kan tænde belysningen.

Kommunen overvåger situationen og vil få gang i belysningen hurtigst muligt, men kan ikke oplyse nogen tidshorisont.